Hachette pro životní prostředí

Osvědčené postupy, které vydavatelství Hachette uplatňuje v oblasti ochrany životního prostředí

Snižování dopadu našich výrobních procesů na životní prostředí je náš přesně definovaný závazek. Princip udržitelnosti je nejen nutnost, ale také mimořádná příležitost k nacházení nových strategií rozvoje. Společně s našimi dodavateli, partnery a zákazníky dokážeme přijmout řešení, která sníží dopad na životní prostředí a ochrání svět, ve kterém žijeme.

Naše výrobky navrhujeme a vyvíjíme zodpovědně a udržitelně

Volíme papír a inkousty šetrné k životnímu prostředí
Tiskařský papír který používáme k výrobě našich knih, podkladový karton, reklamní materiály i zakládací složky jsou vyrobeny výhradně z přírodních recyklovatelných vláken pocházejících dodavatelských řetězců s certifikátem a z lesů spravovaných v souladu s přísnými ekologickými a sociálními standardy. Pro tisk používáme především barvy na vodní bázi s plně biologicky rozložitelnými pigmenty a složkami.

Dopravu v zásobování a manipulaci s materiálem omezujeme na minimum
Naše výrobky tiskneme v Itálii nebo v Evropě*, a pokud je to možné, upřednostňujeme tiskárny, které jsou nejblíže místa distribuce, což omezí přepravu výrobků a jejich skladování. Zvláštní pozornost věnujeme také vývoji obalů, které zmenší na minimum, hmotnost a objem výrobků. (*Některé přílohy našich kolekcí pocházejí z Číny, Indie nebo Bangladéše).

Maximální pozornost věnujeme ekologickému designu našich výrobků
Během vytváření  nové kolekce a jejího uvedení na trh využíváme nejmodernější řešení a technologie, která nám pomáhají sladit ekologickou udržitelnost výrobního procesu s požadavky na kvalitu a bezpečnost, které jsou typické pro naše výrobky. Materiály vybíráme z dodavatelských řetězců šetrných k životnímu prostředí a vyvíjíme stále méně objemné a recyklovatelné obaly. Našim cílem je zcela nahradit plastové obaly na všech přílohách jednotlivých čísel obalem z papíru a kartonu.

Optimalizujeme distribuci

Podnikáme opatření ke zlepšování distribuce našich produktů za tímto účelem optimalizujeme čas a způsob dodávek což nám umožňuje snížit skladové zásoby a dopravu nadměrných zásob na trh. I vy můžete přispět k ušetření cenných zdrojů tím, že si jednotlivá čísla budete kupovat ve stejné trafice anebo si je předplatíte online! Přispějete tím ke zlepšení výroby, distribuce a doručování našich kolekcí a snížení tvorby odpadu na minimum.

Efektivně nakládáme s neprodaným zbožím díky nízkému podílu jeho vrácení. V současné době se prodá 75 až 80 % produktů, které společnost Hachette Fascicoli distribuuje do novinových stánků.

Podporujeme oběhové hospodářství

Naše produkty jsou navrženy tak, aby vydržely
Vyrábíme produkty způsobem, který zaručí jejich dlouhou životnost a dlouhodobé používání, ale současně dává záruku, že po skončení svého životního cyklu se materiál použitý na jeho výrobu dá recyklovat.

Recyklujme společně. Vaše pomoc je nesmírně cenná!

Naše papírové a kartónové obaly jsou 100% recyklovatelné. Také obaly z plastu jsou obvykle 100% recyklovatelné, ale je dobré zjistit jaká pravidla vydal příslušný úřad u vás. Informace o správném třídění odpadu získáte na obecním úřadě.